REVESTO Doradcy Restrukturyzacyjni Dla Sądów! Dla Wierzycieli! Dla Inwestorów!

Revesto Doradcy Restrukturyzacyjny specjalizuje się w obsłudze procesów gospodarczych, restrukturyzacyjnych i oddłużeniowych. Jesteśmy kancelarią restrukturyzacyjną, tworzoną przez specjalistów z wiedzą prawniczą, konsultingową i managerską. Naszą wiedzę teoretyczną łączymy z praktycznym i szerokim doświadczeniem.

Kompleksowa obsługa prawna i doradztwo restrukturyzacyjne

Skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych zależy w dużej mierze od zapewnienia odpowiednich standardów profesjonalizmu działania doradcy restrukturyzacyjnego. A to z kolei wymaga nie tylko gruntownej, teoretycznej znajomości przepisów prawa restrukturyzacyjnego i naprawczego, ale również szerokiej, praktycznej wiedzy ekonomicznej, mechanizmów funkcjonowania i wieloletniego doświadczenia w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem, jego finansami oraz obycia w biznesie.

Dla Sądów

Mamy pełną świadomość jak ważną rolę w postępowaniu restrukturyzacyjnym odgrywa prawidłowa i efektywna współpraca między Zarządcą/Nadzorcą a Sędzią-Komisarzem, a także jak ważne są pierwsze miesiące pracy z dłużnikami i sprawne przygotowywanie dokumentów.

monitor-cash-credit-card

Dla Firm w kryzysie

Wspieramy wiedzą niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością firmy. Zapewniamy doradztwo na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości lub w ramach tworzenia planów restrukturyzacyjnych. Tworzymy architekturę restrukturyzacji i wdrażamy ją otaczając wsparciem i kompleksowym nadzorem każdy kolejny etap zmian.

Dla Wierzycieli

Reprezentujemy interesy wierzycieli na etapie windykacji i w czasie trwania postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Zapewniamy nadzór i kontrolę nad przebiegiem postępowania, bieżące doradztwo prawne i zastępstwo procesowe. Dbamy m.in. o interesy banków, funduszy inwestycyjnych, obligatariuszy i pożyczkodawców.

Doradca restrukturyzacyjny musi zapewnić przedsiębiorcy realne wsparcie w naprawdę wielu obszarach jego działalności, a nie tylko złożyć do sądu wniosek o restrukturyzację i spokojnie czekać na orzeczenie. Potrzeba jeszcze strategii działania w nowej rzeczywistości, dostosowywania się do dynamiki rynku i szybkich reakcji. Restrukturyzacja to proces trudny, ale profesjonalnie przeprowadzona daje koniec końców pozytywne efekty dla wszystkich stron postępowania i chroni także interesy wierzycieli.

piotr kolanowski, PREZES ZARZĄDU revesto S.A.

Zakres Usług

opanujemy kryzys i wstrząsy finansowe

Audyty Restrukturyzacyjne

Dokonujemy audytów prawno-finansowych i analizy struktury wierzytelności wraz z wyborem optymalnego trybu oddłużania z uwzględnieniem możliwości negocjacji, windykacji lub postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Nadzór sądowy w toku postępowań restrukturyzacyjnych

Pełnimy rolę nadzorców sądowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Powiadamiamy wierzycieli o otwarciu postępowania, sporządzamy plany restrukturyzacyjne i spisy wierzytelności (w tym wierzytelności spornych), dokonujemy oceny propozycji układowych.

Wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Opracowujemy dokumentację wraz z przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości zarówno w opcji układowej, jak i likwidacyjnej, a także zapewniamy reprezentację przed sądem upadłościowym i działanie w roli pełnomocnika upadłego lub wierzyciela

Customer care and support (help) and life insurance concept. Businessman representing company helps (support) customer (client) to overcome an obstacle. Problem solving with smart and simple solutions.

Zarząd w toku postępowań sanacyjnych

Pełnimy rolę i wykonujemy obowiązki zarządcy w postępowaniu sanacyjnym. Przygotowujemy spis inwentarza wraz z oszacowaniem, zarządzamy masą sanacyjną, przygotowujemy plany naprawcze, opiniujemy propozycje układowe i możliwości wykonania układu.

Syndyk w toku postępowań restrukturyzacyjnych

Wykonujemy wszystkie czynności związane z zarządem masą upadłości, przygotowaniem planu likwidacyjnego oraz przeprowadzamy likwidację masy upadłości.

prawo handlowe

Oferujemy doradztwo w zakresie prawa spółek i prawa korporacyjnego, w tym doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek, przygotowywania opinii prawnych, projektów uchwał korporacyjnych, a także podczas przekształcania, łączenia i likwidacji przedsiębiorstw.

Negocjacje z wierzycielami

Zapewniamy doradztwo restrukturyzacyjne i wsparcie podczas negocjacji z wierzycielami. Opracowujemy optymalne rozwiązania prawno-biznesowe, dopasowane do aktualnej sytuacji, które wspomagają przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Obsługa prawna inwestora

Wsparcie prawne i obsługa prawna transakcji nabywania aktywów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – również w postaci przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (pre-pack).

prawo karne 299 k.s.h, art. 586 K.s.h.

Wsparcie z zakresu prawa karnego i karnego-gospodarczego, z uwzględnieniem reprezentacji członków zarządu i organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną za działalność spółki.

678
Upadłości i restrukturyzacje w Polsce w 2018 roku
%
wzrost upadłości i restrukturyzacji firm w 2018 roku
przyspieszonych postępowań układowych w 2018 roku
upadłości i restrukturyzacji w branży produkcyjnej w 2018 roku

Zespół

Sytuacja jest trudna - ale jesteś w dobrych rękach

Piotr Kolanowski

Doradca restrukturyzacyjny

dr Mariusz Stanik

Doradca restrukturyzacyjny

Aneta Jużak

Radca prawny

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Syndyka, Nadzorcy, Zarządcy Sądowego

Działająca w ramach Revesto Doradcy Restrukturyzacyjni S.A. kancelaria specjalizuje się w doradztwie i precyzyjnym działaniu w zakresie doboru i wdrożenia odpowiednich metod i instrumentów jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla przedsiębiorstw. Zgodnie ze wskazaniami ustawowymi niezwykle ważną rolę w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa odgrywa doradca restrukturyzacyjny.

o nas

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Podstawowe różnice

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU​

Przebieg postępowania

 1. Zawarcie przez przedsiębiorcę umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym,
 2. Ustalenie dnia układowego i zbieranie głosów wierzycieli
 3. Głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli
 4. Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu i jego zatwierdzenie przez sąd
 5. Pozasądowe wykonywanie układu
przyspieszone postępowanie układowe

Przebieg postępowania

 1. Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego,
 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego,
 3. Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych
 4. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad układem
 5. Wykonywanie układu
postępowanie układowe

Przebieg postępowania

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego
 2. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego
 3. Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności
 4. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad układem
 5. Zatwierdzenie układu przez sąd
 6. Wykonywanie układu.
postępowanie sanacyjne

Przebieg postępowania

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
 2. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
 3. Złożenie przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności
 4. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli i głosowanie nad układem
 5. Zatwierdzenie układu przez sąd
 6. Wykonywanie układu.

Najnowsze Wpisy

BLOG RESTRUKTURYZACYJNY

Legitymację czynną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości określa art.…

Czytaj dalej

Zakres podmiotowy. Zdolność upadłościową posiadają podmioty określone w art. 5…

Czytaj dalej

Co podlega wyłączeniu z masy upadłości? Wyłączenia z masy upadłości…

Czytaj dalej

Rośnie liczba upadłości wśród polskich przedsiębiorstw.

Głównym problemem, z którym mierzą się polscy przedsiębiorcy, są opóźnienia w płatnościach za wykonane usługi bądź sprzedane produkty. Czas opłacenia faktury jest jednym z czynników wpływających na tak zwaną jakość płatności. Im ta jakość niższa, tym większego kapitału obrotowego potrzebuje firma, by utrzymać się na rynku. Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada odpowiednio wysokich stałych środków do funkcjonowania, a nie otrzymuje płatności na czas, ryzyko upadłości jest bardzo duże.

Przykładowe Doświadczenie

Rozwijamy kwalifikacje

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Obrona przed upadłością – ochrona majątku spółki

Syndyk w upadłości produkcji rolnej

Sanacja w branży produkcyjnej

On Grey Wall

Restrukturyzacja zadłużenia sieci kwiaciarni

Syndyk w upadłościach konsumenckich

Kontakt

W kancelarii jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8.30 do 17.30

Siedziba główna

Revesto Doradcy Restrukturyzacyjni
ul. Puławska 39 lok. 40
02-508 Warszawa

Dane Kontaktowe

biuro@revesto.pl

syndyk@revesto.pl

+48 22 250 08 99

Media społecznościowe
Administratorem danych osobowych jest Piotr Kolanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Revesto Doradcy Restrukturyzacyjni Piotr Kolanowski z siedzibą w Warszawie (02-508) przy ul. Puławskiej 39 lok. 40 („Revesto”). Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez powyższy formularz kontaktowy. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Revesto. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach, znajduje się w Polityce prywatności.