Zespół Revesto

Piotr Kolanowski – prezes zarządu Revesto Doradcy Restrukturyzacyjni S.A. i założyciel kancelarii KOLMERS Legal, doradca restrukturyzacyjny nr licencji 1132, radca prawny. Uczestnik II roku studiów Master of Business Administration (MBA) Université du Québec à Montréal (UQAM). Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się  w sprawach z zakresu prawa  gospodarczego, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prowadzeniu sporów na gruncie prawa cywilnego. W ramach praktyki uczestniczy w kluczowych projektach z zakresu obsługi korporacyjnej i procesowej. Zajmuje się także negocjowaniem umów i kontraktów handlowych, doradza w sprawach dotyczących finansowania inwestycji, aspektach zarządzania przedsiębiorstwami, a także w korporacyjnym planowaniu transakcji. W ramach specjalizacji wspiera również klientów w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, procesów restrukturyzacyjnych oraz prowadzenia sporów sądowych. W przeszłości także członek zarządu spółki specjalizującej się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym Sanators sp. z o.o., a także Partner kancelarii prawnej KPRF Law Office.

dr Mariusz Stanik – Adwokat i doradca restrukturyzacyjny nr licencji 1162, wiceprezes spółki Revesto Doradcy Restrukturyzacyjni S.A., doktor nauk prawnych, asystent i wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kieruje pracą Departamentu Obsługi Korporacyjnej kancelarii Kolmers Legal. Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego. 

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, bieżącym doradztwie strategicznym, procesach negocjacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych, prawa finansowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa spółek. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa handlowego, w tym bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz procesów transformacyjnych. Uczestniczył w tworzeniu oraz przekształcaniu renomowanych polskich spółek z branży nowych technologii, prowadził projekty związane z inwestycjami zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Przygotowywał także wnioski o otworzenie postępowań sanacyjnych, brał udział w projektach typu due diligence i audytach finansowych przed wyborem trybu restrukturyzacyjnego. 

Aneta Jużak – Radca prawny, Prokurent w Revesto Doradcy Restrukturyzacyjni S.A., Kierownik Działu Upadłości, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 

W Kancelarii Revesto zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych podczas postępowań upadłościowych oraz w sprawach sądowych, zwłaszcza dotyczących prawa gospodarczego. Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym, prawie cywilnym i prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń o odszkodowania za straty poniesione przez przedsiębiorców w wyniku działań na szkodę firmy. Posiada doświadczenie także w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, umów handlowych, prawa pracy oraz windykacji. Ponadto dysponuje wieloletnią praktyką w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W ramach praktyki w Revesto uczestniczy w audytach prawno-finansowych i dokonuje analizy struktury wierzytelności wraz z wyborem optymalnego trybu dochodzenia roszczeń ze strony wierzycieli. Wspiera działania syndyka w postępowaniach upadłościowych.