Syndyk w upadłościach konsumenckich

Rola Syndyka w postępowaniach upadłości konsumenckiej

opis

Syndyk to osoba, która prowadzi postępowanie upadłościowe w zakresie m.in. spieniężenia majątku osoby upadłej. Z chwilą ogłoszenia upadłości przez sąd, syndyk przejmuje kontrolę nad tym majątkiem, który wchodzi do masy upadłościowej. Jego kolejnym zadaniem jest likwidacja tego majątku i zaspokojenie wierzycieli.

Osobą, która wyłącznie może pełnić funkcję syndyka w toku upadłości konsumenckiej, jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradcy Restrukturyzacji Revesto pełnią role syndyków w postepowaniach upadłościowych, głównie na terenie województwa mazowieckiego.

szczegóły

Zakres Działań
Sprawowanie zarządu nad majątkiem upadłego, Kontakt z Sędzią-Komisarzem, Likwidacja masy upadłości.

Klient
osoby fizyczne

Rola
Syndyk

Data
Styczeń 2019

potrzebujesz pomocy w podobnej sprawie?