Przykładowe Doświadczenie

Syndyk w upadłościach konsumenckich

Restrukturyzacja zadłużenia sieci kwiaciarni

Sanacja w branży produkcyjnej

On Grey Wall

Syndyk w upadłości produkcji rolnej

Obrona przed upadłością – ochrona majątku spółki

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

6/6