Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Reprezentacja w sprawie o zakaz prowadzenia działalności

opis

Na podstawie Art. 373. Prawa upadłościowego Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Revesto reprezentuje klienta w sprawie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji.

 

szczegóły:

Zakres Działań:
Reprezentacja w sprawie

Klient
Klient indywidualny

Rola
Radca prawny

Data
Październik 2018

POTRZEBUJESZ POMOCY W PODOBNEJ SPRAWIE?