Archiwa autora: Revesto

Legitymację czynną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości określa art.…

Czytaj dalej

Zakres podmiotowy. Zdolność upadłościową posiadają podmioty określone w art. 5…

Czytaj dalej

Co podlega wyłączeniu z masy upadłości? Wyłączenia z masy upadłości…

Czytaj dalej

Polski ustawodawca ustawą z dnia 06 grudnia 2018 roku przyjął…

Czytaj dalej

2020 rok przyniesie więcej zmian w prawie upadłościowym niż w…

Czytaj dalej

W kwestii postępowania restrukturyzacyjnego, tak rewolucyjnych zmian jak w prawie…

Czytaj dalej

Pełnimy rolę nadzorców sądowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Powiadamiamy wierzycieli o…

Czytaj dalej

Jednym z podstawowych, formalnych wymogów jakie musi spełnić osoba składająca…

Czytaj dalej

Sąd uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości wydaje postanowienie o ogłoszeniu…

Czytaj dalej

Złożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości nie oznacza automatycznego…

Czytaj dalej

10/10